v محمدرضا معنوي مدير آموزش و پرورش بجنورد ضمن عرض خير مقدم به حاضرين در جلسه و تقدير و تشكر از جناب آقاي صبوري معاون جديد پرورشي و تربيت بدني اداره كه فضايي جهت هم انديشي با معاونين اسبق پرورشي و تربيت بدني بجنورد فراهم نمودند،گفت:توجه به پيشكسوتان تعليم و تربيت كه درخت تناور آموزش و پرورش حاصل تجارب و زحمات اين عزيزان در سالهاي متمادي است كاري بسيار پسنديده و  ارزشمند است.

و با توجه به وجود مشكلات فراوان و آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه بخصوص كه به نقل از  فرمايشات مقام معظم رهبري تهاجم فرهنگي به فضاهاي آموزشي و خانوادگي ما رخنه كرده است و ايشان مسئله فرهنگ را بسيار مهم مي دانند. استفاده از تجربيات و اندوخته هاي بزرگان و پيشكسوتان بيش از پيش لازم و ضروري است تا با ارائه راهكارها و پيشنهادت سازنده اين مشكلات مرتفع گردد.

v در ادامه حميدرضا صبوري معاون جديد پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش بجنورد با ذكر اينكه احترام به ديگران احترام و عزّت بخشي به خود است بايد در جهت عزّت بخشي و تكريم جايگاه پيشكسوتان عرصه تعليم و تربيت گام برداريم تا به صورت متقابل مورد احترام و عزّت آنان قرار گيريم و از تجربيات و اندوخته هاي ارزشمندشان نيز بهره مند شويم.لذا ما در همين راستا و در نخستين قدم نسبت به تشكيل و برقراري اين جلسه هم انديشي اقدام نموديم.

اما نكته مهم اين است كه در بحث سازندگي و ايجاد تحول بايد ابتدا تحول در خود فرد ايجاد شود و همانطور كه آيه صريح قرآن كريم اشاره دارد:سرنوشت هيچ  قومي تغيير نخواهد كرد مگر اينكه خود آنان اقدامي كنند.

در فرايند ايجاد تحول بايد به دو نكته جهت تأثيرگذاري بيشتر توجه كنيم:1- كسب آگاهي از گذشته و تجربيات بزرگان و استفاده و بهره مند گيري از محاسن و عوامل موفقيت آنان 2-اشرافيت و درك رويدادهاي گذشته و عصر حاضر به منظور برنامه ريزي براي آينده كه بايد به اين امر با توجه به مقتضيات زمان پرداخته شود.

مدرك و معرفت با يكديگر در عرصه علم و فناوري باعث پيشرفت مي شود. امروزه نمي توان با تكيه بر حركات و برنامه هاي انفعالي دانش آموزان را هدايت و مديريت كرد.لذا ما بايد با ايجاد كارگاه ها و كلاسهاي دانش افزايي در قالب ضمن خدمت  جهت به روز شدن اطلاعات علمي،فناوري و تربيتي مربيان اقدام نموده و در جهت غني نمودن اندوخته ها و مهارتهاي آنان گام برداريم.در جنبه اي ديگر بايد حوزه پرورشي محل رفت و آمد پيشكسوتان و بزرگان باشد تا از دغدغه هاي تربيتي اين عزيزان آگاهي پيدا كنيم و به دور از جهت گيري هاي سياسي ، افراط و تفريط در امور براي انديشه ها و اندوخته هاي ناب آنان به منظور رفع موانع و مشكلات سر راه تربيت ديني و اخلاقي و تدوين راهكارهاي عملياتي اهميت قائل بود و با نگرش اعتدالگرايانه مصداق بارز اسلام ناب باشيم.

و لازم به ذكر است كه هر چند گفتمانها و روشهاي كار قابل تغيير است ولي اصل ارزشها و آرمانها تغيير پذير نيست و نخواهد بود.لذا تشكيل اتاق هاي فكر در زمينه ها و موضوعات مختلف براي دستيابي به برترين گفتمان و نگرش بسيار ارزشمند و مهم است.

  v محمود خيردستجردي نخستين معاون پرورشي و تربيت بدني اداره آموزش و پرورش بجنورد  پس از سخنان صبوري معاون جديد اين حوزه گفت: كار تربيتي در عصر كنوني با وجود تكنولوژي و فناوري هاي روز و پيشرفته بسيار سخت است و بايد از خداوند بخواهيم كه در اين مسير ما را ياري كند و جوانان و نوجوانان ما عاقبت به خير شوند.

مربيان امور تربيتي در سالهاي ابتدايي راه اندازي معاونت پرورشي در چند جبهه با دشمن مقابله مي كردند در حالي كه با كمبود شديد امكانات و منابع مالي مواجه بوديم و تنها امكان موجود ما، فضاهاي خالي بود و در حالي كه چارت سازماني نداشتيم اقدام به ايجاد ساختاري براي امور تربيتي كرديم. و تنها عامل موفقيت ما عشقي بود كه مربيان عزيز نسبت به كار خود داشتند.ياد و خاطره شهيدان و امام راحل بخصوص مربي شهيد احياء محمد خانكلابي كه واقعا با تمام وجود وقت و زندگي خود را صرف فعاليتهاي مذهبي و تربيتي در روستاها و مدارس مي كرد.

به نظر بنده در حال حاضر خطرها چراغ خاموش وارد مدارس مي شوند كه اين،كار تربيتي و پرورشي را بسيار سخت تر مي كند.در اين ميان نبايد از تكنولوژهاي روز واهمه داشت و دانش آموزان را از آن دور كرد بلكه بايد با جهت دهي و سازماندهي دقيق به عنوان يك وسيله براي رسيدن به اهداف تربيتي استفاده كرد تا از سرگرم شدن دانش آموزان در  مراكز و مكانهاي غير مجاز و غير اخلاقي جلوگيري شود چرا كه تجهيزات كنوني لازمه توسعه كشور و جوانان است.

در كل مواردي كه در عرصه كار تربيتي در مدارس بايد به آن ها توجه كنيم:

1- توسعه فضاهاي هنري ، فرهنگي ، قرآني و ورزشي و استفاده از جوانان خوش ذوق و داراي مقبوليت اجتماعي و ديني در اين امور

2-توجه هدفمند به فناوري اطلاعات و جهت دهي دانش آموزان در مسير صحيح استفاده از آن و دادن آگاهي هاي لازم

3- برگزاري همايش ها در بين دانش آموزان

4- حاكم نمودن روابط عاطفي بر روابط كاري با مربيان و مشاورين تربيتي

5- فضاسازي براي مشاركت والدين در مدارس

6- استفاده از نيروهاي آموزشي و مديران مدارس جهت بهبود وضعيت امور تربيتي

7- استفاده از ظرفيت هاي صدا و سيما

8- عدم تشريفاتي بودن جلسات بخصوص جلسات هم انديشي اينگونه كه لازم است نظرا ت و پيشنهادات مطرح شده عملياتي شود.

9- رصد نمودن دقيق مشكلات و موانع پيش از هر تصميم گيري و اقدام لازم

v ماشاءا... طالبي از ديگر معاونين اسبق پرورشي و تربيت بدني  ضمن اشاره به اينكه موضوع تربيت يك موضوع چند ساحتي و بسيار پيچيده است و حتما نيازمند يك استراتژي مشخص است.گفت:استراتژي تربيتي عبارت است از پرورش انسان عالم و مؤمن همه ساحتي

اول نكته در مسئله تربيت،عالم بودن است و لازمه تربيت انسان عالم،عالم بودن خودمان به عنوان مسئول، مربيان و افرادي كه وظيفه كار تربيتي دارند و همچنين نبايد از همكاري دست اندركاران امور و اندوخته هاي ديگران غافل باشيم و تنها به اندوخته و توانايي هاي خود قناعت نكنيم.

دوم اينكه مدرسه ، معلم و مربي تنها عوامل لازم براي كار تربيتي نيستند بلكه خانواده و شرايط اجتماعي نيز نقش موثر و مهمي دارند.لذا نبايد تناقضي بين آنچه كه خانواده به دانش آموز منتقل مي كند با آنچه كه در مدارس مورد نظر است وجود داشته باشد و ما نيز نسبت به آنچه كه در اطراف مي گذرد منفعل نباشيم بلكه فضا و شرايط مناسب را خود فراهم نمائيم.

سومين نكته در تربيت، مأنوس بودن مربي و دست اندركاران امور تربيتي با قرآن ، نهج البلاغه ،ادعيه ، احاديث و روايات است. چرا كه در اين كار بايد اهل ايمان بود و در آيات قرآن تدبر كرد و تربيت را از خود و  فرزندانمان آغاز كنيم چون باعث انتقال آن به فرزندان ديگران و دانش آموزان مي شود.

نكاتي نيز لازم به توجه است كه:

 1- ارتباط با مربيان بايد انساني ، برادرانه و مشفقانه باشد.

2-بدون تربيت خانواده ها بخصوص مادران، نمي توانيم در تربيت دانش آموزان موفقيت كسب كنيم.

3- نبايد در مقابل پيشرفت هاي جهان منفعل باشيم بلكه بهترين كار را انجام و ارائه دهيم.

4- حضور موثر معاون پرورشي به عنوان يك عضو فعال در شوراهاي فرهنگي شهرستان(از قبيل شوراي فرهنگ عمومي ، امر به معروف و نهي از منكر و...) و ارائه محتواهاي غني و راهكارهاي عملياتي و سازنده در زمينه هاي مختلف تربيتي

vمحمدرضا رحيمي به عنوان معاون كنوني پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شماليو همچنين معاون اسبق پرورشي و تربيت بدني اداره بجنورد در اين جلسه ضمن قدرداني از حسن توجه صبوري معاون جديد اين مديريت به مقوله هم انديشي با پيشكسوتان عرصه تعليم و تربيت گفت:يكي از مشكلات امروز در دسترس نبودن نيروي انساني با انگيزه و ارزشي است.

مربي پرورشي در عصر حاضر تبديل به يك مدير تربيتي شده است براي ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها نه نيروي تربيت كننده و باعث تأسف است كه مدير و تمامي همكاران يك مدرسه براي آموزش علمي دانش آموزان كار مي كنند ولي براي تربيت آنان يك نفر دلسوز هم وجود ندارد.بايد همه عوامل آموزش و پرورش وارد حوزه كار تربيتي بشوند و در اين خصوص ارتباط قوي با مديران و معلمان وجود داشته باشد.

توجه به اين نكات در جهت ارتقاي سطح موفقيتهاي تربيتي بجنورد مورد اهميت است:

1- بالا بودن ميانگين سني مربيان پرورشي بجنورد و نداشتن انگيزه و تخصص لازم كه نيازمند است تا جوانان فرهنگي باانگيزه و علاقمند به كار تربيتي را از ساير مقاطع جذب و جايگزين نيروهاي مسن و بي انگيزه نمود.

 2- رفع مسئله و مشكل عدم احساس مسئوليت از سوي مشاوران تربيتي بجنورد جهت انجام امور پرورشي و اعمال مشاوره مذهبي در مدارس و اينكه صرفا خود را مشاور تحصيلي مي دانند.

3- شناسايي و ارزيابي دقيق از آسيب هاي تربيتي موجود در مدارس

4- توجه به مربياني كه در حوزه مذهبي و تربيتي فعاليت دارند در مقابل توجه اشتباه به آن دست از مربياني كه كارهاي شاخص ولي اندك در يك زمينه مثل مسابقات سرود ، تئاتر و ... انجام مي دهند.

5- ايجاد مراكز قرآني جهت جذب دانش آموزان و جوانان شهرستان

لازم به ذكر است كه در پايان جلسه معنوي مدير آموزش و پرورش بجنورد با اهداء لوح سپاس و هدايايي از زحمات معاونين اسبق پرورشي و تربيت بدني اين اداره تجليل كرد.